Termeni și condiții

WWW.THAITHERAPY.RO

 1. DISPOZIȚII GENERALE
 2. DEFINIȚII
 3. CONȚINUTUL SITE-ULUI. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE COMPANIE
 4. ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR
 5. COMANDA SERVICIILOR PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI
 6. PLATA
 7. DREPTUL DE RETRAGERE ȘI RECLAMAȚII
 8. FACTURARE
 9. LIVRARE
 10. CAMPANII PROMOŢIONALE
 11. CONDUITA UTILIZATORULUI
 12. LINK-URI CĂTRE PLATFORME EXTERNE
 13. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
 14. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
 15. PUBLICITATEA
 16. MODIFICĂRI
 17. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE
 18. FORȚA MAJORĂ
 19. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR
 20. DISPOZIȚII FINALE
 21. SUPORT
 1. DISPOZIȚII GENERALE
 • Magazinul online disponibil la adresa de internet www.thaitherapy.ro este deținut și administrat de societatea MISFIT SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, Str. Aleea Zorilor Nr 6, Livezeni, jud. Mureș, România, tel.: 0771 758 918, e-mail: info@thaitherapy.ro, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/1599/2017, având Cod Unic de Înregistrare RO29811973, (denumite în continuare „Thai”, „Societatea” sau „Vânzătorul”).
 • Termenii şi Condițiile Thai au în vedere rezervarea serviciilor sau achiziționarea produselor/ serviciilor prin intermediul platformei thaitherapy.ro.
 • Utilizarea thaitherapy.ro necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Client a anumitor cerințe de ordin tehnic.
 • Termenii și Condițiile Thai se adresează Utilizatorilor ori Clienților care utilizează thaitherapy.ro sau încheie Contracte la Distanță.
 • Informațiile prezentate în cadrul paginii thaitherapy.ro cu privire la Produse constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 • Acceptarea Termenilor și Condițiilor thaitherapy.ro este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul achiziționării de produse/servicii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.
 • Navigarea în cadrul thaitherapy.ro, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor thaitherapy.ro.
 • Societatea își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei thaitherapy.ro, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate şi Client/Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.
 • Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor/Produselor disponibile în thaitherapy.ro, inclusiv imaginile și prezentările media, nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate în cadrul thaitherapy.ro exclusiv cu titlu de prezentare.
 • În cazul în care plata Prețului Serviciilor/Produselor este efectuată online, Societatea nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar ocazionat Clientului/Utilizatorului, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar al Clientului/Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia nu este în RON.
 • Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta unei terțe părți servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului/Utilizatorului, nefiind necesar acordul acestuia.
 • Clientul/Utilizatorul poate interacționa cu Vânzătorul în mod telefonic sau prin intermediul adresei de poștă electronică info@thaitherapy.ro.
 • În cazul în care platforma thaitherapy.ro este afectată de un volum al traficului neobișnuit de mare, Societatea își rezervă dreptul de a solicita Clienților/Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul thaitherapy.ro.
 • Crearea de Conturi multiple, folosind adrese generate automat şi care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsura să afecteze bunul mers al Campaniilor Promoționale este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Societatea își rezervă dreptul de a suspenda Conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente Campaniilor Promoționale sau ofertelor în curs, de a anula Contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 • Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor thaitherapy.ro, alterarea conținutului platformei thaitherapy.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma thaitherapy.ro, deturnarea conținutului livrărilor Produselor către terți, etc.) vor fi pedepsite conform prevederilor legale în vigoare.
 1. DEFINIŢII
  Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în prezentul document, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles: Autentificare în cont Adresa de e-mail a Clientului şi parola furnizate în cadrul thaitherapy.ro în timpul procesului de creare al Contului; Campanii Promoţionale Condițiile particulare de vânzare ale Serviciilor/Produselor expuse în cadrul thaitherapy.ro, reglementate prin regulamente aferente, cu respectarea Legislaţiei Incidente; Cerinţe Tehnice Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea thaitherapy.ro şi anume calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet, de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet. Client Orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani sau persoana juridică care vizitează thaitherapy.ro și/sau efectuează o Comandă în baza unui Cont; Comandă Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client/Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă; Comunicări Comerciale Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Clienților sau Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la Vânzător, în special despre Campaniile Promoţionale și serviciile oferite în cadrul thaitherapy.ro, la adresa de e-mail pe care Clientul şi/sau Utilizatorul a furnizat-o. Aceste comunicări se realizează doar daca si-au exprimat acordul pentru utilizarea datelor personale pe fisa de client pe care o completează la prima vizita la Centrul Thai Therapy. Aceștia vor continua să primească comunicări comerciale până în momentul în care își exprima dezacordul, verbal sau in scris. Consumator Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale; Cont Serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către thaitherapy.ro, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă, introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vânzătorului şi care permite Clientului să utilizeze funcţionalităţi/servicii suplimentare; Contract la Distanţă Contract de vânzare-cumpărare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/Utilizatorului, materializat în comanda confirmată şi acceptată de către Vânzător, prin e-mail şi prin intermediul căruia Vânzătorul este de acord să vândă și să presteze serviciile/pună la dispoziție produsele, iar Clientul/Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Servicii/Produse, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile thaitherapy.ro; Conţinut Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Servicii/Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul thaitherapy.ro de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi; Coş de Cumpărături Serviciul pe care Vânzătorul îl oferă fiecărui Client sau Utilizator al thaitherapy.ro şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Servicii/Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale, vizualizarea Preţului fiecărui Serviciu/Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună. Coşul de Cumpărături colectează ofertele depuse de Client sau Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul sau Utilizatorul pot adăuga în Coşul de Cumpărături mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă; Gift Card Reprezintă un produs comercializat de thaitherapy.ro și conține ședințe de masaj la prețurile ofertate de societate. Modalitatea de achiziționare, personalizare și utilizare este descrisă într-o secțiune special dedicată în prezentele Termene și Condiții. Legislaţia Incidentă Codul Civil din 2009, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, Legea nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora, Ordonanța de Urgență nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Platforma Thaitherapy.ro Magazinul online care constă în platforma de comerţ electronic thaitherapy.ro şi care permite plasarea Comenzilor și realizarea rezervărilor de către Client sau Utilizator, precum și prestarea de servicii puse la dispoziţie de către Vânzător. Thaitherapy.ro este deţinut, operat şi administrat de către Vânzător, fiind alcătuit dintr-un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, care poate fi accesate prin intermediul unui browser web. Parolă Un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Client în procesul de crearea al Contului. Preț Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client/Utilizator a Produsului/Serviciului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului/Serviciului. Acesta este detaliat pe thaitherapy.ro înainte de plasarea Comenzii de către Client și/sau Utilizator. Termeni şi Condiţii Thaitherapy.ro Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul thaitherapy.ro şi al Aplicaţiei, stabileşte drepturile și obligațiile Viânzătorului și ale Clientului/Utilizatorului, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente; Tranzacţie Operaţiunea de încasare sau de rambursare către Client/Utilizator a sumei rezultate din vânzarea unui Produs/Serviciu de către thaitherapy.ro, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreate de către Vânzător sau prin transfer bancar prin ordin de plată, indiferent de modalitatea de livrare aleasă de către Client/Utilizator. Utilizator Orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează thaitherapy.ro și/sau efectuează o Comandă/Rezervare, fără a avea creat un Cont de Client; Zi Lucrătoare Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.
 1. CONȚINUTUL SITE-ULUI. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE COMPANIE
3.1.         Prevederi specifice activității
 • Prin magaziul online, Thai Therapy prezintă și oferă servicii de masaj thailandez în locația Thai Therapy Center din Cluj-Napoca, România.
 • În cuprinsul site-ului pot fi identificate diverse subcategorii de servicii, grupate în 2 secțiuni: Servicii (unde Utilizator poate identifica diverse subcategorii de servicii, precum: masaj, masaj pentru gravide, masaj de slăbit, etc.) și Oferte Speciale. Adițional, societatea comercializează prin intermediul site-ului Carduri Cadou (Gift Cards) ori Pachete.
 • Compania poate publica pe Site informatii despre bunuri si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada de timp sau in limita stocului disponibil.
 • Toate informațiile prezente în această platformă sunt oferite cu bună credință. Imaginile publicate pe platformă aparțin Companiei și sunt conforme cu realitatea, însă uneori nuanțele culorilor produselor pot să difere ușor, datorită procesului de execuție a fotografiilor sau a setarilor monitorului utilizatorului/cumpărătorului sau pot aparea mici diferențe de design/grafică ale produselor. De asemenea pot apărea erori de natura tehnică sau de conținut, legate de specificații tehnice sau chiar de prețuri, disponibilitatea pentru rezervare, lista nefiind exhaustivă.
3.2.         Servicii electronice și funcționalități ale website-ului 3.2.1.  În cadrul website-ului, Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului şi/sau Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:
 1. realizarea unei rezervări;
 2. crearea Contului;
 3. utilizarea Coșului de Cumpărături;
 4. plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile prezente;
 5. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul website-ului;
 6. trasmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client;
3.2.2.   Utilizarea Coșului de Cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coşul de Cumpărături. 3.2.3.   Coșul de Cumpărături este oferit gratuit, are caracter singular şi se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul/Utilizatorul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de Cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserului, inclusiv deconectarea, însă nu rezervă Produsele/Serviciile. 3.2.4.  Clientul şi/sau Utilizatorul au următoarele obligaţii în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Vânzător în cadrul website-ului:
 1. să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
 2. să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de website. Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului sau al plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;
 3. să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Vânzător astfel încât să nu interfereze cu funcționarea platformei thaitherapy.ro;
 4. să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile prezente;
 5. să aleagă opțiunea de plată, iar dacă aceasta este selectată pentru a fi realizată online, să opereze plata conform pașilor de pe platforma thaitherapy.ro;
 6. să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului şi/sau Utilizatorului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale thaitherapy.ro, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul thaitherapy.ro referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor/Serviciilor.
3.3.         COMUNICĂRI COMERCIALE. NEWSLETTER 3.3.1      Clientul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conţinând informaţii generale şi tematice în ceea ce priveşte Produsele oferite în cadrul thaitherapy.ro, inclusiv cu privire la oferte sau promoţii, după cum urmează:
 1. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzator prin Newsletter; sau
 2. prin contactarea Vânzătorului.
3.3.2.     Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul Legislaţiei Incidente, mesajele primite de către Client/Utilizator de la Vânzător, prin SMS sau poştă electronice, referitoare la statusul relaţiei dintre Vânzător şi Client/Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).
 1. ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR
4.1.        Orice Client care dorește să se înregistreze pe site-ul thaitherapy.ro poate să facă acest lucru cu un simplu click pe butonul de Înregistrare disponibil pe pagina principală și parcurgerea adecvată a pașilor solicitați în vederea înregistrării. 4.2.        Pentru înregistrare, Utilizatorului i se solicită adresa de e-mail, numele, prenumele, numărul de telefon și o parolă. Pentru ca Utilizatorul să se poată conecta, contul trebuie să fie activat din e-mailul Utilizatorului (prin apăsarea butonului ,, Activează contul”), în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare pe site. Aceste date pot fi modificate din secțiunea ,,Contul meu”. Utilizatorul se poate înregistra și prin conectarea prin utilizarea contului personal de Facebook. 4.3.        Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. De asemenea, acesta este pe deplin responsabil pentru orice comandă și/sau plată efectuată prin utilizarea site-ului nostru din contul Utilizatorului. 4.4.        Realizarea unei programări este condiționată de crearea unui cont și înregistrarea ca utilizator, atat pentru a asigura veridicitatea informatiilor cat si pentru a putea urmari/modifica programarile facute online.  Plasarea unei comenzi pentru achiziționarea unui Gift Card nu este condiționată de crearea unui cont și înregistrarea ca utilizator, deoarece accesul spre platfoma de achizii Giftcard este securizat si personalizat. 4.5.        Vânzătorul, suplimentar pentru Clienții care au deja Cont, oferă gratuit stocarea și punerea la dispoziția acestora prin intermediul Contului a istoricului programărilor, istoricul comenzilor, a posibilităţii actualizării datelor de contact.
 1. COMANDA SERVICIILOR PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI
5.1.         Realizarea unei programări   5.1.1.     Rezervarea prin intermediul site-ului www.thaitherapy.ro a unor servicii de masaj la Centrul Thai Therapy din Cluj-Napoca se realizează în următorul fel:
 • selectați tipul de masaj dorit, cu un click pe butonul „Rezervă”;
 • selectați varianta de serviciu prin raportare la durată și preț prin „Rezervă”;
 • selectați angajatul la care doriți să presteze serviciul selectat, cu un click pe butonul ,,Selectează”. Există și posibilitatea de a selecta atribuirea aleatorie în cazul în care Utilizatorul nu are preferințe;
 • selectați data și ora la care doriți să realizați rezervarea;
 • în cazul în care aveți un cont de Client, în această etapă vă puteți autentifica, iar în cazul în care nu aveți creat un cont vă puteți înregistra;
 • puteți, la alegere, să introduceți un mesaj cu observații sau informații suplimentare;
 • exprimați-vă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Politicii de Confidențialitate și acceptați Termenii și Condițiile magazinului online;
 • realizați rezervarea prin click pe butonul „Confirm programarea”.
5.1.2.    Programarile se pot realiza atat online, cat si telefonic sau prin Whatsapp la numerele de telefon afisate pe site. Conditiile programarii sunt aceleasi indiferent de canalul prin care acestea sunt realizate. Clientii se supun următoarelor condiții:
 1. Programarile necesita confirmare cu cel puțin 24 ore inainte;
 2. Pentru programarile neconfirmate, Centrul Thai Therapy isi rezerva dreptul la anularea automata a acestora, iar aceasta programare se va redistribui conform cererilor clientilor;
 3. Programarile se pot modifica cel tarziu cu 24 ore inainte;
 4. In cazul neprezentarii sau anularii cu mai putin de 4 h prealabil, clientului i se vor onora cereri pentru rezervari doar cu plata acestora in prealabil;
 5. Centrul Thai Therapy isi rezerva dreptul de a-si selecta clientela;
 6. Programarile se pot face pe o perioada de maxim 30 de zile;
 7. In cazul anularii, clientii sunt reprogramati in functie de disponibilitatea Centrului Thai Therapy.
5.2.         Achiziționarea unui GIFT CARD 5.2.1.     Cumpărarea prin intermediul site-ului www.thaitherapy.ro a unui card cadou care conține participarea la un masaj sau un ritual din meniul de servicii de masaj în cadrul Centrului Thai Therapy din Cluj-Napoca se realizează în următorul fel:
 • alegeți Gift Card-ul pe care doriți să îl faceți cadou, în raport cu durata, prețul și cantitatea;
 • completați datele dumnevoastră (nume, prenume, e-mail, număr de telefon), precum și numele persoanei care va beneficia de cadou;
 • realizați plata online;
 • finalizați comanda prin click pe butonul „Plasează Comanda”.
 • ridicați cardul fizic de la sediul Centrului sau în format electronic care va fi trimis direct pe e-mailul Clientului.
5.2.2.    Condiții specifice pentru achiziționarea și utilizarea de Gift Card/Pachete:
 1. Acestea au valabilitatea mentionata pe cartoleta, incepand cu ziua achizitiei, pana si inclusiv in ultima zi mentionata.
 2. Giftcardurile cu Valabilitatea expirata, nu se pot rezerva sau rambursa. Valoarea cardului cadou nu poate fi rambursata în numerar.
 3. Valabilitatea se poate modifica doar daca, din motive neprevazute, compania nu poate presta aceste servicii in intervalul mentionat.
 4. Valabilitatea se modifica pe o perioada limitata si/sau perioada in care compania nu poate presta aceste servicii, aceasta fiind transmisa clientului in momentul cererii pentru programare.
 5. Valabilitatea se poate modifica si in urmatoarele circumstante valabile atat pentru client cat si pentru companie: probleme tehnice ale centrului, probleme de sanatate, probleme de ordin legal, situatii neprevazute care nu depind de Centrul Thai Therapy.
 6. Giftcardurile sunt individuale, acestea pot fi transmisibile. Transmiterea Giftcardului se face ulterior unei notificari transmise si aprobate de Centrului Thai Therapy telefonic, prin email sau prin Whatsapp. Giftcardul se transmite o singura data, fiind necesara o programare in prealabil facuta fie de beneficiarul de drept al Giftcardului, fie de persoana careia i-a fost transmis.
 7. Giftcardurile contin durata regasita pe cartoleta, care poate fi folosita pentru o singura sedinta de masaj.
 8. Giftcardurile pot fi folosite ca metoda de plata pentru sedinte cu durata diferita, iar clientul va achita doar diferenta.
 9. Sedinta va fi considerata achitata cu Giftcard doar daca clientul prezinta numar inregistrare regasit pe cartoleta, acesta fiind necesar a fi prezentat la receptie si la momentul programarii.
 10. Giftcardurile se trimit pe email in timpul programului Centrului Thai Therapy, regasit pe site, zona Contact, exceptand zilele libere oferite de stat, maxim 24 H de la momentul comenzii realizate
 1. PLATA
  6.1.        Clientul are obligația de a respecta pașii de plasare a comenzii. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului/Utilizatorului, în principiu, următoarele metode de plată:
 1. Online cu cardul (Visa, Mastercard, AmericanExpress). În procesul de realizare a plății, este necesar ca Utilizatorul să completeze un formular cu datele despre acesta. Daca tranzactia prin card a fost reusita, urmatorul ecran va oferi informatiile relevante pentru comanda.
 2. Plata la sediu.
 3. Plata prin transfer bancar. Datele pentru transfer se ofera prin email/telefonic/whatsapp pentru clientii care optează pentru această modalitate de plată.
6.2.        Datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului nu vor fi accesibile Vânzătorului şi nici nu vor fi stocate de către Societate sau de către procesatorul de plăţi integrat în platforma www.thaitherapy.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului folosit de Client/Utilizator la perfectarea Tranzacţiei, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor. 6.3.        În cadrul www.thaitherapy.ro, entitatea autorizată să presteze servicii de procesare de plăţi este NETOPIA PAYMENTS, o societate constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din România, înregistrată în NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L.înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12763/2020, cod unic de înregistrare RO43131360, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335. 6.4.        Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor, Clientul/Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe www.thaitherapy.ro şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale). 6.5.        Prețurile afișate în cadrul platformei sunt în monedă RON și includ TVA. Prețurile sunt afișate în galeria de produse, pe pagina de produs, la finalizarea comenzii, precum și la secțiunea de comenzi disponibilă în contul Clientului. Prețurile sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, Vânzătorul rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare prealabilă. 6.6.        Clientii sunt responsabili pentru achizitiile pe care le fac atat online/transfer bancar sau la Receptia Centrului.
 1. DREPTUL DE RETRAGERE ȘI RECLAMAȚII
7.1.        Dacă a început prestarea serviciilor în perioada de retragere, Clientul datorează o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care acesta a comunicat exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea integrală a contractului. 7.2.        Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (de la momentul primirii confirmării comenzii), în cazul achiziționării servicii (servicii la Centru ori carduri cadou), dar nu mai târziu de data rezervării (data vizitei la Centru). 7.3.        Vă puteți exercita dreptul de retragere prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail info@thaitherapy.ro. 7.4.        În cazul exercitării dreptului de retragere, Clientul trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit comanda pentru un anumit serviciu sau cardul cadou. De asemenea, în această situație cardurile cadou se anulează de către Companie. 7.5.        Rambursările se vor realiza în termen de 14 zile de la data la care Compania este anunțată de decizia de retragere. Rambursarea va fi efectuată utilizând aceeași modalitate de plată ca cea utilizată pentru tranzacția inițială. 7.6.        Clientul nu are drept de retragere dacă a beneficiat de serviciile sau produsele achiziționate, precum și în alte situații prevăzute de lege. 7.7.        Reclamatiile primite din partea Clienților se solutioneaza individual, dupa caz, si in functie de gravitatea problemelor intampinate. Reclamațiile vor fi tratate și soluționate individual, prin e-mail sau la recepția Centrului. 7.8.        Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației Clientului/Utilizatorului, nu mai târziu de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii acesteia. Societatea va informa Clientul/Utilizatorul despre progresul reclamaţiei, în special despre primirea, acceptarea sau respingerea acesteia, prin email/telefon. Durata soluţionării reclamaţiei durează de regulă până la 30 de zile calendaristice, fiind însă necesară furnizarea de către Client/Utilizator a asistenţei necesare în vederea respectării termenului respectiv.
 1. FACTURARE
  8.1.        Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură fiscală pentru produsele/serviciile comandate și achitate online, obligația Clientului/Utilizatorului fiind să precizeze în mod corect şi complet toate informațiile necesare emiterii de către Vânzător a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare. Confirmarea comenzii va fi trimisă prin e-mail. 8.2.        Facturile pentru serviciile achitate se pot transmite prin mail/whatsapp sau fizic la Receptia centrului la solicitarea clientului si dupa revenirea acestuia cu dovada platii.
 1. LIVRAREA
9.1.        Societatea nu oferă posibilitatea livrării produselor ori prestării serviciilor la domiciliu. Biletele, cardurile cadou sau cardurile în format fizic nu se livrează, acestea sunt transmise în format electronic prin e-mail sau pot fi ridicate de la Centrul Thai Therapy. 9.2. Gifcardurile se trimit pe email in timpul programului Centrului Thai Therapy, regasit pe site, zona Contact, exceptand zilele libere oferite de stat, maxim 24 H de la momentul comenzii realizate
 1. CAMPANII PROMOŢIONALE
10.1.      Prevederi generale 10.1.1   Prin intermediul www.thaitherapy.ro, Societatea poate oferi Clienţilor/Utilizatorilor diverse reduceri, cadouri sau vouchere, prin diverse mecanisme promoționale, utilizarea acestora fiind supusă anumitor reguli, comunicate de Vânzător sub forma unor regulamente, publicate pe platformă. 10.1.2   Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, fiecare voucher de reducere sau de cadou poate fi folosit o singură dată în cadrul aceleiaşi Comenzi, neputându-se cumula. 10.1.3  Vânzările la preț redus, definite conform prevederilor legale vor afișa data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri disponibil, iar dacă oferta specială nu a început încă, data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice și se vor raporta la prețul de referință/preț anterior 10.1.4  Vânzările sub formă de loterie publicitară (tragere la sorți) se organizează fără impunerea în contrapartidă a nici unei cheltuiali directă sau indirecte, suplimentară achiziţionării produsului. În privinţa câştigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunţurile de prezentare a acesteia precizează natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi următoarea menţiune: „regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant”. În acest scop se va menţiona adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcută iar în regulament se va preciza obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate. 10.2.      Campaniile Promoționale 10.2.1   Codurile promoționale
 1. Codurile promoționale oferite de Companie în cadrul oricăror Campanii Promoționale sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului sau în regulamentul Campaniei Promoționale, cu excepția cazului in care este specificat altfel.
 2. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii în cadrul www.thaitherapy.ro, neputând fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.
 3. Pentru eligibilitatea la o Campanie Promoțională nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Campaniile Promoționale care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.
 4. În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv, exclusiv în scris, printr-un e-mail la adresa de contact, în care să precizeze numărul de Comandă, starea acesteia, numele Clientului şi codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioada de maxim 30 de zile calendaristice.
 5. Promoțiile nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe www.thaitherapy.ro, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în Campania Promoțională. Anumite Campanii Promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare, acest lucru fiind specificat în regulamentul campaniei respective.
10.2.2    Vouchere/cupoane/coduri promoționale
 1. Voucherul este un document electronic constând într-un cod sau cupon promoțional, de o anumită valoare, specificată în codul sau cuponul promoțional şi utilizat în vederea achiziționării unui Produs/Serviciu la un preț diminuat cu valoarea voucherului respectiv.
 2. Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerințe pentru a fi valid şi aplicabil. Clientul/Utilizatorul este responsabil să verifice cu atenție toate detaliile şi informațiile de pe voucher, astfel încât reducerea să poată fi acordată.
 3. Orice produs cadou, indiferent de promoție, va avea o valoare minimă, iar Clientul/Utilizatorul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție, după caz.
 4. Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite în cadrul www.thaitherapy.ro.
 5. Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule. Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani.
 6. Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate în acești Termeni și Condiții www.thaitherapy.ro, sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.
 7. Orice Campanie Promoțională la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică sau persoană juridică, identificată ca și Client/Utilizator.
 8. Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în e-mailul de oferire a voucherului sau cum se precizează în fiecare Campanie Promoțională/ofertă în parte.
 9. Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.
 10. Voucherul se aplică numai Produselor/Serviciilor menționate în mod expres ca fiind eligibile în Campania Promoțională. Produsele/Serviciile care sunt excluse din Campaniile Promoționale sunt comunicate în regulamentele aferente acestora sau în termenii şi condițiile ofertelor speciale. Aceste excepții includ în genere Produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.
 11. În cazul Comenzilor care conțin mai multe Produse/Servicii, valoarea voucherului de reducere va fi alocată conform prevederilor fiecărei Campanii Promoționale.
 12. Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia, ca reducere la Comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o Comandă deja plasată.
 13. În cazul în care o Comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conține mai multe Produse/Servicii este anulată, respinsă sau returnată parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte Produse/Servicii rămase în Comandă, dacă valoarea Comenzii nu respectă condițiile Campaniei Promoționale. Compania nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru Produsele/Serviciile anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o Comandă cu produse multiple.
10.2.3    Campanii Promoționale cu produs cadou
 1. Orice promoție la care se oferă produs cadou se limitează la un produs cadou oferit în perioada de Campanie Promoțională per persoana fizică sau juridică (identificat ca si Client/Utilizator), indiferent de numărul Comenzilor înregistrate de către o persoană fizică sau juridică în perioada în care Campania Promoțională este în curs de desfășurare.
 2. În cazul în care există situații de fraudă identificate, Compania își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula Comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 3. De asemenea, daca o Comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, Clientul/Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată şi nedesigilată.
 1. CONDUITA CLIENTULUI
11.1       Prin accesarea site-ului vă obligați să respectați normele legale în vigoare, să acționați invariabil în conformitate cu bunele moravuri și să nu distrugeți în niciun fel reputația și drepturile Companiei/Platformei. 11.2.      Nu este permisă utilizarea acestui site:
 1. a) în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă;
 2. b) în orice scop care nu este permis de lege;
 3. c) pentru a distribui reclame de orice fel sau să comunicați mesaje false sau inșelătoare de orice fel (comentarii defăimătorii, review-uri lăsate cu intenția de a crea o imagine negativă, comentarii care nu reflectă realitatea, etc.);
 4. d) să accesați sau să încercați să accesați date ale altor utilizatori ai site-ului, să pătrundeți sau accesați oricare dintre măsurile de securitate referitoare la site;
 5. e) să introduceți orice program malware, virus sau alt program software (vierme) dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea site-ului, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, denial of services, worms, cai troieni, viruși sau orice alt software sau hardware cu acest scop;
 6. f) nu vor oferi informații false despre ei, nu se vor da drept alte persoane si nu vor încerca sa ne înșele asupra identității lor sau asupra originii conținutului oferit, a mesajelor sau a altor informații.
11.3.      În cazul deteriorării/pierdeii unui halat/prosop împrumutat se va achita o despăgubire de ________. 11.4.      Societatea nu răspunde pentru bunurile personale pierdute în incinta Centrului Thai Therapy. 11.5.      Prevederi speciale privind accesul în perioada în care persistă pandemia de Coronavirus. La intrarea în Centrul Thai Therapy se aplică procedura de triaj prevăzută de legislația în vigoare. Refuzul respectării oricăreia dintre condițiile impuse de către autoritățile publice ori prezentarea unor simptome de infectare cu virusul SARS-COV-2 vor rezulta în refuzul permiterii intrării în incinta Thai Therapy. De asemenea, Clienții se obligă să respecte toate prevederile speciale care se impun persoanelor fizice (păstrarea distanței sociale, igienă respiratorie, spălat regulat pe mâini, etc.).
 1.  LINK-URI CĂTRE PLATFORME EXTERNE
12.1       Compania poate utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri exploatate de către terți, cu acordul acestora. În cazul în care dumneavoastră le accesați, nu suntem responsabili pentru modalitatea în care le utilizați, nu garantăm și nu răspundem pentru nicio aplicație/platformă/website pentru care furnizăm link-uri prin intermediul website-ului www.thaitherapy.ro. În acest caz aveți obligația de a consulta Termenii și Condițiile, precum și Politicile fiecărei platforme externe. 12.2       În cazul în care aplicații/platforme/website-uri terțe oferă link-uri către conținutul www.thaitherapy.ro nu înseamnă implicit că avem o legătură cu website-ul respectiv sau să prezumați asocierea sau afilierea noastră la/cu acele aplicații/platforme/website-uri.
 1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
13.1.      Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul www.thaitherapy.ro de către Vânzător, în special drepturile de autor, numele şi sigla (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului. Clientul/Utilizatorul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, printre care și Aplicația, gratuit, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentu utilizarea corectă a website-ului. 13.2.      Societatea poate oferi Clientului/Utilizatorului, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al platformei www.thaitherapy.ro. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/Conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi, fără a putea utiliza alte Conținuturi ale platformei www.thaitherapy.ro. 13.3.      Utilizarea pe www.thaitherapy.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectiva. Societatea nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului platformei www.thaitherapy.ro.
 1. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
14.1.      Thai Therapy nu este un serviciu de referinta medicala, nu recomanda si nici nu aproba nici un tratament sau produs medical sau de frumusete. Clientului îi este recomandat să solicite intotdeauna sfatul unui medic calificat din cadrul centrului SPA, sau al unei clinici medicale, sau al medicului de familie, inainte de a incepe orice tratament medical sau wellness, si inainte de a achizitiona orice produs SPA comercializat. 14.2.      Societatea nu garantează că platforma www.thaitherapy.ro, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de subscrisa sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Clientul/Utilizatorul folosește platforma www.thaitherapy.ro pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea www.thaitherapy.ro sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma www.thaitherapy.ro. Societatea nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. 14.2.      Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile Produselor/Serviciilor prezentate pe platforma www.thaitherapy.ro, acestea fiind puse la dispoziția Thai de către furnizori. 14.3.      Compania nu își asumă responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Clientul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricăreia dintre obligațiile noastre conform Comenzii. 14.4.      Compania nu poate fi făcută răspunzătoare pentru vreo pierdere, distrugere, sau cheltuială care pot decurge din accesul sau utilizarea prezentului site. Totodată, nu răspundem pentru daunele produse din accesarea sau utilizarea informațiilor sau datelor din articolele și documentele afișate pe site și nu oferă niciun fel de garanții pentru veridicitatea acestora. 14.5.      Informațiile incluse în www.thaitherapy.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Clientul/Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa info@thaitherapy.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul. 14.6.      Subscrisa nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilor www.thaitherapy.ro. 14.7.      Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei www.thaitherapy.ro, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma www.thaitherapy.ro. 14.8.      În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi sau a reprezentanților autorizați, răspunderea față de Consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.
 1. PUBLICITATEA
15.1       Compania poate afisa reclame la produsele ori serviciile din oferta sa precum și la produse ori servicii apartinand terților. Prin utilizarea paginii www.thaitherapy.ro si prin acceptarea Termenilor si Condițiilor de utilizare, precum și a Politicii de confidențialitate, vă exprimați în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.
 1. MODIFICĂRI
16.1       Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul Termenilor și Condițiilor de utilizare, fără o notificare anterioară a Utilizatorului. 16.2       Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al platformei, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic. În aceste condiții, acceptați că vă puteți afla în imposibilitatea accesării sau utilizării platformei pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior. 16.3       Informațiile din acest site au fost introduse cu scopul de transmite informații actualizate. Compania nu garantează ca informațiile conținute în acest site nu conțin erori şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor neconcordanțe. 16.4       Compania își rezerva dreptul de a face schimbări, corecturi și îmbunătățiri în prezentul site, atunci cand consideră ca este cazul și fără o notificare prealabilă.
 1.  CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE
17.1       Se asigură confidențialitatea tuturor informațiilor, de orice natură, pe care utilizatorii le vor furniza pe pagina Companiei sau reprezentanților acestora. 17.2       Pentru mai multe detalii referitoare la confidenţialitatea datelor, prelucrarea și stocarea acestora, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate afișată pe site. 17.3       Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Companiei. Cu toate acestea, încearcă să depună toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea platformei. 17.4       Compania recomandă Utilizatorului să verifice în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea site-ului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking. 17.5       Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor Companiei sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.
 1. FORȚA MAJORĂ
18.1.      Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți. 18.2.      Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora. 18.3.      Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
 1.  LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR
19.1.      Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. 19.2.      Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță. 19.3.      În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro.
 1. DISPOZIŢII FINALE
20.1.      Nulitatea oricărei clauze a Termenilor şi Condițiilor www.thaitherapy.ro, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze ale Termenilor şi Condițiilor. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce a fost intenționat sau, urmărind concepția şi exprimarea Termenilor şi Condițiilor www.thaitherapy.ro, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă. 20.2.      Prevederile Termenilor şi Condițiilor Thai Therapy se completează cu dispozițiile Legislației Incidente. 20.3.      Contractul la Distanță este încheiat în limba română. Confirmarea către Client/Utilizator a prevederilor Contractului la Distanță încheiat se face prin trimiterea unui e-mail către Client/Utilizator cu confirmarea înregistrării Comenzii plasate.
 1. SUPORT
21.1.      Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie la numărul de telefon 0771 758 918 sau la adresa de e-mail: info@thaitherapy.ro. 21.2.      Cererile primite pe email vor fi soluționate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Această politică a fost ultima dată actualizată la data de 11 Noiembrie 2023.